Organisatie

Stichting Kunstvat is organisator van diverse culturele projecten met als doel het bevorderen van cultuurparticipatie waarbij ontmoetingen tussen kunstenaars en publiek tot stand gebracht geworden. Stichting Kunstvat gelooft dat kunst & cultuur het leven verrijkt. We willen dat anderen laten ervaren door uitdagende en verrassende kunstprojecten mogelijk te maken.

De basis van de organisatie van Kunstvat is een artistiek leider en een projectcoördinator die op projectbasis ingehuurd worden. Kunstvat heeft geen vast personeel in dienst. Afhankelijk van de grootte van het project worden er productie- en Marketing & PR-freelancers ingehuurd. Ook is de grafisch vormgever een belangrijke spil in de projecten van Kunstvat. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Ook worden er vrijwilligers geworven bij de projecten die een vrijwilligersvergoeding ontvangen conform regelgeving.

Stichting Kunstvat heeft oog voor de Fair Practice Code voor de culturele en creatieve sector en probeert een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de posities van kunstenaars/artiesten.

Daarnaast houdt Kunstvat zowel bij haar medewerkers als bij de programmering rekening met de Code Diversiteit & Inclusie. Op deze manier wil het festival er voor zorgen dat iedereen zich aangetrokken voelt tot de programmering en de diversiteit van de samenleving hierin zijn weerslag vindt.

Tot slot wordt er rekening gehouden met de Governance Code Cultuur voor een goed bestuur van de stichting.

Kunstvat heeft de Belastingdienst om een beschikking culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) gevraagd. Hieronder vind je de informatie die elke ANBI moet publiceren.

Naam: Stichting Kunstvat
Kantooradres: Waalbandijk 14D, 6541 AJ, Nijmegen
Postadres: Klappeijenpad 12, 6571 BB, Berg en Dal
KvK nummer: 09197543
Lees hier het volledige beleidsplan van Kunstvat.

Bestuursleden:
• Voorzitter: Bas Mühren (wetenschappelijk medewerker ‘Kröller-Müller Museum’)
• Penningmeester: Niels Brooijmans (Business Proces Manager Bovemij)
• Secretaris: Harm Baaijens (cultuuraanjager Schouwburg Cuijk)
• Algemeen bestuurslid: Bart Hoogwegt (eigenaar Expo Bart)
• Algemeen bestuurslid: Sandra van de Ven (communicatie en
marketingmedewerker Lindenberg Huis voor de Kunsten)

Programmeringsprofiel

In de programma’s en projecten van Kunstvat staat de interactie tussen kunstenaars, publiek en culturele partners centraal. Bijzondere kunstinstallaties midden in de stad, die je even anders naar de wereld laten kijken. Met de focus op hedendaagse beeldende kunst in combinatie met andere disciplines (cross-overs) zoals muziek, dans en theater wil Kunstvat de beleving van kunstprojecten in een nieuwe context plaatsen en op een laagdrempelige manier presenteren. Dit kunnen permanente projecten zijn of tijdelijke interventies in de openbare ruimte of op een festival. Samenwerkingspartners van Kunstvat zijn festivals, overheden en kunstinstellingen.

De kernactiviteiten van Kunstvat bestaan uit twee pijlers:
• Initiëren en organiseren (van aanvraag tot uitvoer) van multidisciplinaire kunstprojecten waar ruimte is voor experiment, zoals een event of festival waar meerdere culturele partijen bij betrokken zijn. Overstijgend in disciplines (overkoepelend). Het verstrekken van opdrachten aan kunstenaars kan hier onderdeel van zijn (installaties, theaterperformances, optredens).
• In opdracht/op verzoek programmeren: opdrachten uitvoeren op verzoek van andere festivals of evenementen (cureren/programmeren bij andere events).
Doelgroepen
Doelgroep van de projecten is zowel de ervaren kunstliefhebber als de beginnende cultuurconsument. Iedereen (jong en oud) die er enigszins voor open staat wil Kunstvat op een onverwachte manier bereiken en in aanraking laten komen met kunst. Studenten, jongvolwassenen, de beginnende in de kunst, de ervaren kunstbelever en kunstenaars.

Kunstvat heeft een doelgroepenonderzoek uitgevoerd waar drie bezoekersprofielen uit zijn gekomen:
o De Avontuurlijke Cultuurliefhebber: gevestigde stadsbewoners met brede culturele smaak en een rijk cultureel leven.
o De Actieve Cultuurspeurder: starter die opzoek gaat naar de creatieve zijstraten van de stad.
o De Nieuwsgierige Plezierzoeker: studenten die het leven in de stad aan het uitvinden zijn, open staan voor cultuurbeleving en vaak kiezen voor een creatieve opleiding.

Per project verschilt de specifieke doelgroep. Het bereik van Stichting Kunstvat is zowel regionaal als landelijk. Door de verschillende samenwerkingspartners bouwt Kunstvat een steeds grotere achterban op.

Financiën

Stichting Kunstvat verwerft inkomsten uit verschillende bronnen. Voor projecten worden projectsubsidies aangevraagd bij fondsen en overheden. Samen met de inkomsten door kaartverkoop aan publiek maakt dit het grootste deel uit van de inkomsten van Kunstvat. Daarnaast krijgt Kunstvat inkomsten door het verhuren van kunstinstallaties die in eigen beheer zijn. Deze installaties worden verhuurd aan andere events, festivals en musea. Ook heeft Kunstvat sponsorinkomsten. Dit is vaak ook project gerelateerd. Kunstvat is afhankelijk van subsidies. Nieuwe projecten moeten dan ook altijd eerst verzekerd zijn van toegezegde projectsubsidies, wil Kunstvat de organisatie kunnen doorzetten.